Werkvormen

Volgens de ‘Van Dale’ is een werkvorm ‘een bepaalde manier van werken’. 
Een werkvorm is voor ons de aanpak die je aanbiedt in een overleg of bijeenkomst om een bepaald thema en de daarbij horende inhoud aan de orde te stellen.
Werkvormen worden ingezet om een bepaald doel te bereiken met de deelnemers.  Ze zijn de manier waarop je inhoud behandelt of de weg waarlangs je een proces stuurt. 
Daarom ook dat je sommige werkvormen terug zal vinden onder meerdere indicatoren. De werkvorm is immers hetzelfde, maar de inhoud die wordt aangereikt is verschillend en afhankelijk van de indicator. 

Per indicator zijn er telkens vier clusters van werkvormen voorzien, geordend volgens de doelstelling die je wenst te bereiken, namelijk:
1. Met z’n allen
Werkvormen om samen met de cliënt, ouders… te doen.
2. Uitwisselen en strategie kiezen
  • Waar staan we?
  • Samen aanpak bepalen
3. Kennis delen en maken
Kennisoverdracht, brainstormen, discussiëren, beslissen…
4. Vaardigheden oefenen

Filter hier op cluster: 

Indicatoren:

Visie op participatieProfessionele houding van de hulpverlenerParticipatieve basishouding van de hulpverlenerParticipatie in het hulpverleningsproces

Participatieve basishouding van de hulpverlener

  Activiteiten met prentenboeken

Omdat prentenboeken erg visueel zijn bieden ze tal van aanknopingspunten om creatief mee te werken.

  Afstemmingsactiviteit: Het sollicitatiegesprek

Mijn teamcoördinator geeft mij de kans om aanwezig te zijn bij de sollicitatiegesprekken waarbij we op zoek zijn naar een nieuwe collega.

  Brainstorm vanuit verschillende perspectieven

Het begrip ‘Participatieve basishouding’ is een containerbegrip dat bestaat uit verschillende elementen, die gezien vanuit verschillende perspectieven, anders worden ingevuld. M.b.v. deze werkvorm wordt zowel vanuit het perspectief van de hulpverlener als vanuit het perspectief van ouders en jongeren, betekenis gegeven aan het begrip ‘Participatieve basishouding van de hulpverlener’. Deze brainstorm geeft de hulpverlener een mogelijk aanknopingspunt om na te denken over het eigen handelen en participatief werken. Een vervolg op deze brainstorm vind je daarom terug onder de rubriek ‘Vaardigheden oefenen’.

  Brainstorm vanuit verschillende perspectieven - werkmateriaal

Zie ook: Brainstorm vanuit verschillende perspectieven

  Creatieve Collage

De werkvorm Creatieve collage laat zien en laat horen hoe iedere deelnemer aankijkt tegen het thema, hier meer bepaald ‘de ideale participatieve basishouding’.

  Prentenboeken m.b.t. participatief werken

vb: Op de eerste prent breit meester Stijn een knuffel voor zijn klas. De klas mag kiezen: wordt de knuffel een konijn of een hond, jongen of meisje? Maar dat is buiten de knuffel gerekend, want die wil zelf beslissen.

  To Do Lijstje

Tijdens vergaderingen zijn mensen geneigd om maar ‘half’ te luisteren, de aandachtspanne verslapt en informatie gaat verloren. Het to-do-lijstje geeft de luisteraars een focus. Het lijstje dwingt hen om de informatie te filteren en na te denken over de relevantie en toepassing in het eigen werk. Werkmateriaal: onderwerp ‘achterliggend kindbeeld’.

  To Do Lijstje - Werkmateriaal

Zie ook: To Do Lijstje

  Vraag Raak

Deze actieve werkvorm kenmerkt zich door een snelle uitwisseling van gedachten, standpunten, percepties en ervaringen m.b.t. het gekozen onderwerp. Als je wilt dat mensen meer te weten komen van elkaars standpunten, dan is deze werkvorm geschikt. Er worden voorbeeldvragen voorzien om rond deze indicator gedachten uit te wisselen.

  Werken met prentenboeken

Verhalen kunnen inzicht geven in: opvattingen, moreel besef, emoties, hoe de wereld in elkaar zit, taal, woordenschat… En natuurlijk kan je er gewoon plezier aan beleven!

 

Naar reflectie en evaluatievormen