Werkvormen

Volgens de ‘Van Dale’ is een werkvorm ‘een bepaalde manier van werken’. 
Een werkvorm is voor ons de aanpak die je aanbiedt in een overleg of bijeenkomst om een bepaald thema en de daarbij horende inhoud aan de orde te stellen.
Werkvormen worden ingezet om een bepaald doel te bereiken met de deelnemers.  Ze zijn de manier waarop je inhoud behandelt of de weg waarlangs je een proces stuurt. 
Daarom ook dat je sommige werkvormen terug zal vinden onder meerdere indicatoren. De werkvorm is immers hetzelfde, maar de inhoud die wordt aangereikt is verschillend en afhankelijk van de indicator. 

Per indicator zijn er telkens vier clusters van werkvormen voorzien, geordend volgens de doelstelling die je wenst te bereiken, namelijk:
1. Met z’n allen
Werkvormen om samen met de cliënt, ouders… te doen.
2. Uitwisselen en strategie kiezen
  • Waar staan we?
  • Samen aanpak bepalen
3. Kennis delen en maken
Kennisoverdracht, brainstormen, discussiëren, beslissen…
4. Vaardigheden oefenen

Filter hier op cluster: 

Indicatoren:

Visie op participatieProfessionele houding van de hulpverlenerParticipatieve basishouding van de hulpverlenerParticipatie in het hulpverleningsproces

Professionele houding van de hulpverlener

  Afstemmingsactiviteit: Schaalvraag participatief werken

In welke mate vind jij dat je participatief werkt?

  Fotoronde

De professionele houding is een begrip dat sterk subjectief wordt ingevuld. Deelnemers kiezen een foto dat het begrip ‘Professionele houding’ weergeeft. Het creatief denken wordt gestimuleerd over zowel de vraag als het eigen idee/antwoord daarop. Het effect is dat er méér loskomt, vaak ook dieper liggende, persoonlijker gedachten, dan wanneer de vraag beantwoord zou worden zonder het kiezen van een foto. Deelnemers delen hun visie, gelijkenissen en verschillen worden opgemerkt wat bevorderlijk is voor het samenwerken/afstemmen op elkaar.

  Participatie - competenties

Kunnen participeren lijkt een evidentie. Om te kunnen participeren dien je over een aantal competenties te beschikken. Je hiervan bewust zijn, ondersteunt en versterkt je in de ontwikkeling van je eigen competenties alsook in het begeleiden van je cliënt, ouders… in het participatieproces.

  Participatie ondersteunen bij jonge kinderen

Om kinderen te respecteren en te erkennen in het besluitvormingsproces, moeten we investeren in meer democratische interacties (niet gebaseerd op de macht en controle van volwassenen), waarbij kinderen hun mening kunnen geven en hun bijdragen worden overwogen.

  Prentenboeken m.b.t. participatief werken

vb: Op de eerste prent breit meester Stijn een knuffel voor zijn klas. De klas mag kiezen: wordt de knuffel een konijn of een hond, jongen of meisje? Maar dat is buiten de knuffel gerekend, want die wil zelf beslissen.

 

Naar reflectie en evaluatievormen