De Quickscan

De Quickscan ondersteunt op individueel of team-/organisatieniveau bij het oplijsten van sterktes en verbeterpunten op vlak van participatief werken.

De Quickscan is opgebouwd op basis van de 4 indicatoren die kenmerkend zijn voor een participatieve werking. Deze verschillende indicatoren en onderliggende reflectieve vragen vormen samen een globaal beeld van participatie in de jeugdhulp.

Deze indicatoren situeren zich op het micro- en meso-niveau. 

Logo Participatiekompas jeugdhulp

In het Participatiekompas onderscheiden we ze van elkaar als

  • Indicator 1: visie op participatie (niveau van de organisatie)
  • Indicator 2: visie op participatie (niveau van de hulpverlener)
  • Indicator 3: participatieve basishouding van de hulpverlener
  • Indicator 4: participatie in het hulpverleningsproces

In de praktijk raken deze indicatoren elkaar. Als je de ene indicator aandacht geeft, zullen de acties wellicht ook impact hebben op andere indicatoren.
De Quickscan vul je steeds in vanuit je eigen ervaring, vanuit je eigen perspectief:
hoe ervaar jij zelf de participatieve werking binnen jouw organisatie, jouw team?

Voorbeeld 1: als coördinator vul je zelf de vragenlijst in vanuit je eigen ervaring. Inzicht in het perspectief van het team verkrijg je door de Quickscan te laten uitvoeren door de teamleden en hierover samen te reflecteren.

Voorbeeld 2: als hulpverlener vul je zelf de vragenlijst in vanuit je eigen ervaring. Indien je inzicht wil verkrijgen in de ervaring van de ouders, dan kan je de Quickscan voorleggen aan de ouders of samen met de ouders een andere methodiek gebruiken om hun visie op participatie te achterhalen (Laat je hiervoor inspireren door de Toolbox).

Het invullen van de Quickscan vanuit het eigen perspectief betekent dat ieder vanuit zijn eigen waarden, normen, visie op hulpverlening, visie op participatie… reflecteert.  Iedereen vult dus vanuit zijn of haar eigen buikgevoel in wat voor hem of haar een ‘goede’ participatieve werking betekent.  Hier is geen ‘goed’ of ‘fout’. 
Wel kan het boeiend zijn om vóór het invullen van de Quickscan in teamverband alvast een aantal ‘containerbegrippen’ uit de Quickscan uit te klaren, te onderzoeken, gelijkenissen en verschillen te ontdekken en hier samen taal en begrip aan te geven. De methodiek ‘Afstemmen’ hieronder kan hiervoor ingezet worden.  Afstemmen op elkaar (écht luisteren) is een belangrijk aspect binnen het proces van participatief werken.

Uiteraard is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat deze Quickscan slechts een momentopname is.  Gebruik dus gerust na een tijdje de scan opnieuw om te bekijken welke stappen richting het verder uitbouwen van de participatieve werking reeds gezet werden.


Start Quickscan Afstemmen