Actieplan

De resultaten van de Quickscan zijn bekend.  Voor we in actie schieten is het belangrijk om na te denken over de eerste stap in het verdere proces van het versterken van de Participatieve werking.  Waarmee gaan we nu als eerste beginnen?  In de veelheid van de resultaten is het niet evident om zelf prioriteiten te kiezen. 
Vandaar wordt hieronder een mogelijke werkwijze aangeboden om jou en/of je organisatie hierin te ondersteunen/begeleiden en te komen door een gedragen actieplan.

Ik vulde de Quickscan in:

Individueel In team of met de hele organisatie