Voor wie is het kompas?

Heb je nood aan een instrument dat je kan helpen om beter in te spelen op de diverse noden van de groep medewerkers in je organisatie?  Ben je op zoek naar een gemeenschappelijke taal om met collega’s te spreken over participatief werken? 
Wil je weten hoe je de begeleiding van je medewerkers kan organiseren zodat het participatiebeleid wordt ondersteund?  Ben je op zoek naar een manier om je medewerkers in hun participatieve werking verder te professionaliseren
Dan is het Participatiekompas iets voor jou!

Het begrip participatie situeert zich op drie niveaus:

Met deze tool richten we ons op het meso- en microniveau, vertrekkende vanuit de jeugdhulpverleners en hun leidinggevenden. 
 

Voor jeugdhulpverleners
Ben je bereid om je vragen, zorgen en noden kritisch te onderzoeken en hiermee aan de slag te gaan?  Ben je bereid om je te verdiepen in je krachten en te kijken hoe deze je participatief werken verder kunnen ondersteunen?  Heb je zin om je verder in te zetten voor je participatieve werking? 

Ga dan aan de slag met het Participatiekompas en ervaar zelf wat het kan betekenen voor jouw eigen professionaliseringstraject


Voor cliënten en cliëntsystemen 
Sta je open voor de ervaringen van cliënten over de eigen inbreng in het hulpverleningstraject? Ben je op zoek naar methodieken en praktijken om de betrokkenheid van cliënten (en belangrijke personen in hun omgeving) in dit traject te vergroten? Is het belangrijk voor jou om na te denken over de vertrouwensrelatie die opgebouwd wordt met de cliënt? Wil je nagaan in welke mate de cliënt (samen met de personen die de cliënt ondersteunen) actief betrokken wenst te worden in het eigen hulpverleningstraject?

Dan is het Participatiekompas ongetwijfeld in staat om je bewust te doen worden van participatie in de directe interactie met cliënten en cliëntsystemen.

 

Voor leidinggevenden
Ondervind hoe je het Participatiekompas kan inzetten bij het organiseren en afstemmen van de participatieve werking in je organisatie en ontdek wat hands-on instrument kan betekenen voor de ondersteuning van de medewerkers in je organisatie.

Ga naar de tool