De 'tool'

Kenmerken

Het Participatiekompas is flexibel inzetbaar naargelang de organisatiecontext. Er zijn heel wat zaken die mee het tempo bepalen als je ermee aan de slag gaat: de ervaring van medewerkers rond participatief werken, de participatiecultuur, het participatiebeleid van de organisatie, …  
Participatief werken doe je altijd samen met anderen, met alle betrokkenen in het hulpverleningstraject. De tool kan daarom door iedereen gebruikt worden.  Het hulpverleningslandschap is zeer divers, waardoor het Participatiekompas inzet op een breed werkveld, waarin iedereen zich kan herkennen.  Dat betekent dat de aangereikte instrumenten af en toe creatief dienen bijgestuurd te worden, zodat ze afgestemd zijn op jouw specifieke doelgroep. 

Voortdurend in dialoog gaan met alle betrokkenen in het hulpverleningsproces, verhoogt de kans tot het verder versterken en uitbouwen van je participatieve werking.  Grijp zoveel mogelijk de kansen die er zijn aan om de tool samen te gebruiken. Zo kunnen hulpverleners bijvoorbeeld samen met hun cliënten aan de slag gaan, maar ook de ouders kunnen actief betrokken worden bij het inzetten van de toolbox.

 

Twee onderdelen 

De tool bestaat uit twee delen: de Quickscan en de Toolbox. Er is géén ‘juiste’ volgorde om met de tool te werken.  Jij bepaalt zelf de volgorde die bij jou of jouw organisatie past! Het kan zijn dat je eerst de Quickscan doet om vervolgens enkele tools uit de Toolbox te selecteren, maar het is even goed mogelijk om eerst met enkele tools aan de slag te gaan, om daarna de Quickscan in te vullen.

Ga er vooral gewoon samen mee aan de slag!  Doe, ervaar, onderzoek, pas aan… zet maximaal in op het verder versterken van participatie in jouw organisatie!

Veel succes! 


Quickscan Toolbox