Toolbox

Het eigen of organisatorisch participatief werken versterken kan enkel maar als je voortdurend expliciet kiest om dit samen met kinderenjongerenouders… te doen. Participatief werken kan alleen maar door het cliëntsysteem als een geheel hierin telkens te betrekken. Dat is het vertrekpunt in  de jeugdhulpverlening.

Participatie is een fundamenteel recht (en houdt daarmee ook het recht in om niet te participeren) en garandeert actieve betrokkenheid bij alle stappen in een traject. De uitbouw van een participatieve hulpverlening is een cyclisch proces van ‘mee weten, mee denken, mee beslissen en mee evalueren’. 
Het is een gezamenlijk zoekproces, met veel samen uitproberen, fouten mogen maken, vallen en samen opstaan. 

De Toolbox helpt en ondersteunt je in dit zoekproces.  Het biedt concrete handvatten voor alle betrokkenen om samen aan de slag te gaan. 

In de Toolbox ontdek je:

Kortom, deze Toolbox zet aan tot actie: na het afstemmen, het ontdekken, het discussiëren over participatief werken, zorgen we er samen voor dat iedereen actief inzet op participatief werken!
Gewoon doen, elke dag een beetje meer!

 

Werkvormen Reflectie- en evaluatievormen