Reflectie- en evaluatievormen

Reflecteren en evalueren hoort bij volwaardige participatie. We reflecteren en evalueren om hieruit te leren, verder te groeien, aan te passen en bij te sturen waar nodig. Duurzaam reflecteren en evalueren gebeurt zoveel mogelijk samen met alle betrokkenen. 

De invalshoek bij reflectie en evaluatie is steeds: ‘Wat doe ik al? Wat weet ik er al over?  Wat willen we graag weten? Wat ben ik (meer) te weten gekomen? Hebben we onze doelstelling bereikt?  Sta ik waar ik wil staan?  Of moeten we bijsturen en op welke manier gaan we dit doen?’ 
Ik/wij stel(len) een nieuw plan en ondernemen weer actie! 

De reflectie- en evaluatievormen kunnen over de verschillende indicatoren worden ingezet.  

  De ideeënbus

Kinderen hebben het recht om thema’s die ze belangrijk vinden aan te kaarten en om hun mening te uiten. Gebruik een ideeënbus als kanaal om agendapunten (ideeën, problemen, voorstellen) bij de kinderen/jongeren te verzamelen of om te weten te komen wat er bij jou in de organisatie leeft. Een ideeënbus werkt het best als ze gedragen wordt door de kinderen/jongeren én de begeleiders. Hoe je het gebruik van een ideeënbus kan introduceren en blijven borgen, kom je hier te weten.

  Een gezamenlijk actieplan van het team/de organisatie

Een gezamenlijk actieplan van het team/de organisatie

  Het evaluatieraster

Evaluatie hoort bij volwaardige participatie. We evalueren om zo uit het proces te leren, verder te groeien, aan te passen en bij te sturen waar nodig. Het evaluatieraster is een eenvoudige, makkelijk toepasbare evaluatiemethodiek geschikt voor alle leeftijden. Het evaluatieraster kun je gebruiken in groepsverband, in een gemengde groep met kinderen uit verschillende leefgroepen en andere actoren. Jonge kinderen kunnen tekeningen maken in de vlakken, oudere kinderen kunnen er ook in schrijven. Deze evaluatiemethodiek kun je gebruiken voor heel verschillende onderwerpen en activiteiten. Doordat alle groepen hetzelfde raster gebruiken, krijg je een goed zicht op hoe verschillende groepen een onderwerp of activiteit beleefd hebben.

  Het evaluatieraster - Materiaal

Zie ook: Het evaluatieraster

  Mijn sterkte-zwakte analyse

Welk van de stellingen lukken mij al? Waarin slaag ik al?

  Sterkte-zwakte analyse van team/organisatie

Na het verkrijgen van de analyse van de Quickscan, kan deze sterkte-zwakte analyse je helpen bij het analyseren van de resultaten.

 

Naar de werkvormen