Werkvormen

Volgens de ‘Van Dale’ is een werkvorm ‘een bepaalde manier van werken’. 
Een werkvorm is voor ons de aanpak die je aanbiedt in een overleg of bijeenkomst om een bepaald thema en de daarbij horende inhoud aan de orde te stellen.
Werkvormen worden ingezet om een bepaald doel te bereiken met de deelnemers.  Ze zijn de manier waarop je inhoud behandelt of de weg waarlangs je een proces stuurt. 
Daarom ook dat je sommige werkvormen terug zal vinden onder meerdere indicatoren. De werkvorm is immers hetzelfde, maar de inhoud die wordt aangereikt is verschillend en afhankelijk van de indicator. 

Per indicator zijn er telkens vier clusters van werkvormen voorzien, geordend volgens de doelstelling die je wenst te bereiken, namelijk:
1. Met z’n allen
Werkvormen om samen met de cliënt, ouders… te doen.
2. Uitwisselen en strategie kiezen
  • Waar staan we?
  • Samen aanpak bepalen
3. Kennis delen en maken
Kennisoverdracht, brainstormen, discussiëren, beslissen…
4. Vaardigheden oefenen

Filter hier op cluster: 

Indicatoren:

Visie op participatieProfessionele houding van de hulpverlenerParticipatieve basishouding van de hulpverlenerParticipatie in het hulpverleningsproces

  De 4 tegels hierboven stellen elk een indicator van het participatiekompas voor. Klik op een tegel om de werkvormen van deze indicator op te vragen.

 

Naar reflectie en evaluatievormen