Werkvormen

Volgens de ‘Van Dale’ is een werkvorm ‘een bepaalde manier van werken’. 
Een werkvorm is voor ons de aanpak die je aanbiedt in een overleg of bijeenkomst om een bepaald thema en de daarbij horende inhoud aan de orde te stellen.
Werkvormen worden ingezet om een bepaald doel te bereiken met de deelnemers.  Ze zijn de manier waarop je inhoud behandelt of de weg waarlangs je een proces stuurt. 
Daarom ook dat je sommige werkvormen terug zal vinden onder meerdere indicatoren. De werkvorm is immers hetzelfde, maar de inhoud die wordt aangereikt is verschillend en afhankelijk van de indicator. 

Per indicator zijn er telkens vier clusters van werkvormen voorzien, geordend volgens de doelstelling die je wenst te bereiken, namelijk:
1. Met z’n allen
Werkvormen om samen met de cliënt, ouders… te doen.
2. Uitwisselen en strategie kiezen
  • Waar staan we?
  • Samen aanpak bepalen
3. Kennis delen en maken
Kennisoverdracht, brainstormen, discussiëren, beslissen…
4. Vaardigheden oefenen

Filter hier op cluster: 

Indicatoren:

Visie op participatieProfessionele houding van de hulpverlenerParticipatieve basishouding van de hulpverlenerParticipatie in het hulpverleningsproces

Visie op participatie

  'Dit kan anders’-prikkers

Kinderen/jongeren hebben het recht om invloed uit te oefenen op de plaatsen die voor hen van belang zijn. M.b.v. ‘Dit kan anders’-prikkers duiden zij deze plaatsen aan en geven aan hoe deze plaatsen anders kunnen worden georganiseer/aangepakt.

  Afstemmingsactiviteit: Begrippenlijst

In de Quickscan worden begrippen genoemd. Zoek uit wat deze betekenen.

  Afstemmingsactiviteit: Vorming en coaching

Wat weet ik over het vormings- en coachingsbeleid in mijn organisatie? Maak een lijstje van vormings- en coachingsactiviteiten die worden georganiseerd in jouw organisatie.

  Beginners Mind

Iedereen heeft een eigen idee en/of ervaring rond participatief werken. Als beginner proberen we veronderstellingen rond het onderwerp los te laten en met een open mind naar ‘participatief werken’ te kijken. Door te werken met foto’s ontdekken we hoe kinderen/jongeren kijken naar participatief werken, wat hun bezighoudt…

  Carrousel

Verschillende onderwerpen die te maken hebben met ‘Visie participatie’ worden afzonderlijk (in groep) doorgesproken en meningen worden verzameld. Vb. begrippen: maatschappelijke kwetsbaarheid, cultuursensitief werken… Door te kiezen voor het doorschuifsysteem (carrousel) worden verschillende onderwerpen, op relatief korte tijd, grondig doorgesproken. Zie ook: werkmateriaal carrousel

  Carrousel - Werkmateriaal

Zie ook: Carrousel

  Placemat

Komen tot een gemeenschappelijk standpunt m.b.t. ‘Visie op participatie/participatief werken’.

 

Naar reflectie en evaluatievormen