Wat is het Participatiekompas?

Het Participatiekompas is een wegwijzer voor een krachtige participatieve werking binnen de jeugdhulpverlening. Met praktische handvatten en inspirerende voorbeelden voor zorgprofessionals en hun cliënten, beoogt dit ontwikkelingsinstrument de participatie van jongeren en hun ouders te versterken en te bevorderen.

Het Participatiekompas wil zo op een laagdrempelige manier organisaties en hulpverleners aanmoedigen tot het versterken en het verder uitbouwen van hun participatieve werking. Het doel van het Participatiekompas is immers dat zowel de organisatie als de hulpverlener het participatief werken als een vanzelfsprekendheid ervaren en dat het intrinsiek deel wordt van de professionele basishouding. Participatief werken wordt dus als wezenlijk onderdeel van professionalisering voorop gesteld.

De trialoog tussen de participatiecultuur, de participatiepraktijk en het participatiebeleid die doorwerkt van de cliënt naar medewerker tot in het kader van de organisatie, krijgt in dit hele professionele ontwikkelingstraject bijzondere aandacht.
Het instrument ondersteunt de participatieve werking op zowel microniveau (niveau van de hulpverlener in relatie tot de cliënt) als mesoniveau (niveau van de organisatie).

Het Participatiekompas is veelzijdig inzetbaar en focust onder andere op:


Voor wie is het kompas?