Individueel

Enkele reflectievragen na het verkrijgen van de analyse van de Quickscan:

IK kies voor indicator:

Logo Participatiekompas jeugdhulp
  • Indicator 1: visie op participatie (niveau van de organisatie)
  • Indicator 2: visie op participatie (niveau van de hulpverlener)
  • Indicator 3: participatieve basishouding van de hulpverlener
  • Indicator 4: participatie in het hulpverleningsproces

 

STAP 1: IK ANALYSEER

Neem je resultaat van deze indicator erbij (analyse van de Quickscan). 
Stel voor deze indicator een sterkte/zwakte-analyse op.  Het bijgevoegde document kan hierbij helpend zijn. 

Mijn sterkte-zwakte analyse

STAP 2: IK KIES

Als ik mijn sterkte/zwakte-analyse heb ingevuld, ontdek ik zowel wat er al goed loopt alsook een aantal verbeterpunten
Vervolgens bepaal ik waarin ik verder wil ontwikkelen/groeien aan de hand van volgende reflectievragen:
> Wat houdt me nu vooral bezig, wat zou ik willen aanpakken en waarom is dit urgent voor mij?
> Wat zou ik daarvan zelf willen leren, wat wil ik ontwikkelen bij mezelf, wat heb ik hiervoor nodig?

STAP 3: IK PLAN EN DOE  

> Ik maak een concreet plan op aan de hand van volgende reflectievragen:

> DOEN & TERUGBLIKKEN: ik probeer uit of iets werkt…

In het proces dat je doorloopt, begeleidt de tool je doorheen de verschillende stappen om participatief te werken.  Je bekijkt je participatieve werking met een andere blik en je komt tot nieuwe ideeën.

Ga naar de Toolbox