In team of met de hele organisatie

Verdeel vooraf het team in verschillende kleine, werkbare groepen. 
Enkele reflectievragen na het verkrijgen van de analyse van de Quickscan:

WE kiezen voor indicator:

Logo Participatiekompas jeugdhulp
  • Indicator 1: visie op participatie (niveau van de organisatie)
  • Indicator 2: visie op participatie (niveau van de hulpverlener)
  • Indicator 3: participatieve basishouding van de hulpverlener
  • Indicator 4: participatie in het hulpverleningsproces

Een groepsstandpunt bepalen is complexer.  Hoe kunnen we ieders stem gelijkwaardig laten horen?  Hoe komen we tot een duurzaam actieplan dat gedragen wordt door het team/de organisatie? 
Volgende methodiek is uitgeschreven op team-/organisatieniveau en kan je hierin stap voor stap begeleiden.  Het is belangrijk om elke stap samen te doorlopen. 

Methodiek voor het team/de organisatie Sterkte/zwakte-analyse van het team/de organisatie