Quickscan

Op basis van een aantal vragen maak je per indicator een inschatting over de mate waarin jij en/of je organisatie participatief werkt. Door de vragen te beantwoorden breng je dit snel in kaart en krijg je een goed beeld op waar jij of je organisatie staat in je traject naar een participatieve werking.

Elke vraag moet ingeschat worden aan de hand van vier mogelijkheden:

U kan de Quickscan op twee verschillende manieren uitvoeren: als lid van een organisatie of individueel.


Als lid van een organisatie

Vult u de Quickscan in voor uw organisatie, dan worden de resultaten voor de hele organisatie verwerkt. U ontvangt dan van uw organisatie een uniek ID die u nodig heeft om de Quickscan te starten.

Stap 1:
Om de Quickscan door uw organisatieleden te laten uitvoeren, dient u eerst uw organisatie aan te melden. Dit kan via volgende knop:

Uw organisatie aanmelden

Stap 2:
De leden van de organisatie kunnen via de organisatie-ID starten aan de Quickscan.  Bezorg aan eenieder de organisatie-ID. 

Om de Quickscan als organisatielid uit te voeren, dient u uw organisatie-ID op te geven.
Het organisatie-ID begint met een hekje (#). Heeft u nog geen ID, meldt dan eerst uw organisatie aan via de knop in stap 1.

Check mijn ID

Individueel

Om voor uzelf een Quickscan uit te voeren, niet gekoppeld aan andere data uit uw organisatie, klikt u op volgende knop.

Individuele Quickscan


Deze Quickscan is slechts één van de verschillende stappen, doorgaans de eerste stap, die je neemt in het proces naar een meer participatieve organisatie. 

Je ontvangt na het invullen van de Quickscan een analyse die enerzijds wordt uitgedrukt in cijfers en anderzijds door middel van een visuele voorstelling (taartdiagram)
De groei en ontwikkeling van jezelf als hulpverlener en je eventueel je organisatie kan je volgen door de Quickscan op geregelde tijden te herhalen, de verschillende analyses in de tijd bij te houden en met elkaar te vergelijken.

Het resultaat biedt jou en jouw team of organisatie ondersteuning bij het nemen van volgende stappen in het versterken van je participatieve werking. 

Uw organisatie-resultaten

Wanneer al de leden van uw organisatie de Quickscan hebben ingevuld, kan u hier de resultaten voor uw organisatie opvragen.

Resultaten opvragen

Wil je de volledige Quickscan bekijken?  Hieronder vind je een lege invulversie terug die je kan afdrukken.

Blanco invulversie Quickscan

Met het resultaat van de Quickscan ga je vervolgens opnieuw op jouw persoonlijke manier aan de slag. 

Ga dan in het Actieplan naar het bepalen van de prioriteiten. Deze tool (werkvorm) kan jouw en/of je team ondersteunen in het bepalen van de prioriteiten. Ook dit is een waardevol onderdeel binnen participatief werken!  

Ga naar het actieplan

Ga dan nu naar de toolbox